IMG_8612.jpeg

Stoppe opp for å komme videre

 

Min såkalte popcornhjerne har vært motoren for en rekke eventer, foredrag, bøker, konsepter, musikk utgivelser og kampanjer du kan se glimt fra under prosjekter. Arbeidsåret 18/19 ble tilbrakt i USA med boligadresse Corvallis, Oregon. Hovedtanken var å følge opp en gammel og god kjepphest — stoppe opp for å komme videre. Nå er tiden igjen moden for foredrag farget av et levd liv i grensesnittet børs&katedral. Fra høst 19 trør jeg til som rådgiver for Frelsesarmeens rusomsorg. Et godt resultat av å stoppe opp.

                    KONTAKTINFO - se nederst

Størksen er uformell, ukonvensjonell, direkte, varm og engasjert. Han har virkelig evnen til å få folk med seg.
— Thorvald Stoltenberg
Jan Aasmann Størksen er en trollmann (NRK)
Markedsfører av Guds nåde (Vårt Land)
Armeens frelser (Dagbladet)
— tabloide overskrifter!
Far var ikke redd for oppvask. Han og moderen brukte sjeldent maskin. Det var noe med å gjøre reint sjøl. Ta ansvaret, sjekke at alle flekker var borte, for så legge tingene på plass der de hørte hjemme.
— fra boken, TØRST
Håp i ei gryte
— sloagan for Julegryta, sang og TV program
- den som gir, fryser ikke.
— etterord CD´n, Perleporten