OTHERS

 

Det sies at grunnleggeren av Frelsesarmeen, Willian Booth, sendte et telegram til alle ledere rundt om i verden på starten av 1900-tallet for å poengtere kjernen i arbeidet. Telegrammet inneholdt et enkelt ord - "Others". Det skulle være organisasjonens DNA.  

 

TAKK

Jeg har vært så heldig å få lede OTHERS (tidl. Sally Ann) både nasjonalt og internasjonalt i et
drøyt ti-år. I dag følger jeg konseptet ivrig fra sidelinjen og søker å gjøre litt dugnad når anledningene byr seg. Av alt jeg er så heldig å ha få opplevd - og opplever!! - er det nok denne tiden som sist går i glemmeboka når de små grå en gang begynner å miste taket.


www.others.no