OTHERS

 

Det sies at grunnleggeren av Frelsesarmeen, Willian Booth, sendte et telegram til alle ledere rundt om i verden på starten av 1900-tallet for å poengtere kjernen i arbeidet. Telegrammet inneholdt et enkelt ord - "Others". Det skulle være organisasjonens DNA.  

 

TAKK

Jeg har vært så heldig å få lede OTHERS (tidl. Sally Ann) både nasjonalt og internasjonalt i et
drøyt ti-år. I dag følger jeg konseptet ivrig fra sidelinjen, men i hjerte er det med meg. Like mye i foredrag, tanker, støtte som i daglig taknemlighet. For mennesker jeg har møtt, kamper vi har hatt sammen og håp jeg har sett bli til virkelig -- slipper meg heldigvis ikke. 


www.others.no